Maling og overflader

Se farveplan herunder:

Emne Produkt Kulør
Lofter Beck og Jørgensen glans 5 S0500-N/ Råhvid
Vægge

Væg bad

Beck og Jørgensen glans 10

Beck og Jørgensen glans 25

S0500-N/ Råhvid

S0500-N/ Råhvid

Vinduer Velfac spec.
Gerigt/paneler Flügger glans 40 Ral 9010
Rør Flügger glans 40 Ral 9010

Daglig vedligeholdelse

Malede overflader rengøres ved aftørring med en tør klud. Visse pletter kan med fordel fjernes med en opvredet klud. Over køkkenbordet har malingen fået et lag lak, som muliggør egentlig
afrensning/afvaskning.

Efterbehandling

Indenfor det første års tid vil reparationer kunne udføres med de nævnte produkter uden nævneværdige farveforskelle til følge. Senere må man påregne ommaling af hele rum eller sammenhængende dele heraf.

Gode tip

Maling opbevares frostfrit.