Maling og overflader

Se farveplan herunder:

Emne Produkt Kulør
Lofter Flutex 2 Råhvid
Vægge

Væg bad

Jotun jotaproff acryl glans 07 Jotun jotaproff Akryl 25 Ral 9010

Ral 9010

Vinduer Velfac spec.
Gerigt/paneler Beckers Snickerifinish glans 40 S 0502-Y
Rør Snickerfinish glans 40 S 0502-Y

Daglig vedligeholdelse

Malede overflader rengøres ved aftørring med en tør klud. Visse pletter kan med fordel fjernes med en opvredet klud. Over køkkenbordet har malingen fået et lag lak, som muliggør egentlig
afrensning/afvaskning.

Efterbehandling

Indenfor det første års tid vil reparationer kunne udføres med de nævnte produkter uden nævneværdige farveforskelle til følge. Senere må man påregne ommaling af hele rum eller sammenhængende dele heraf.

Gode tip

Maling opbevares frostfrit; eksempelvis i kælderens depotrum.