Hvem kontakter jeg hvornår?

Mangler

Oplever du mangler i boligen, som ikke kan afhjælpes med almindelig vedligeholdelse, skal du kontakte Vinding Gruppen A/S . Kontakter du ikke Vinding Gruppen A/S i dette tilfælde, kan VG Bolig ikke påtage sig ansvar for eventuelle følgeskader, såfremt mulighed for rettidig udbedring ikke gives.

Vand, varme og ventilation

Oplever du driftsforstyrrelser med de tekniske anlæg, som forsyner din bolig, skal du kontakte VG Bolig.

Hårde hvidevarer

Oplever du problemer med de hårdehvidevarer, som er installeret i boligen, skal du kontakte VG Bolig.

For hvidevares vedkommende, kan det anbefales at notere produkt- og serienumre samt leverandør oplysninger straks ved indflytning. Etiketterne der er monteret på hvidevarerne, hvor de nævnte oplysningerne står noteret, bliver slidte og ulæselige med tiden. Disse oplysninger skal anvendes ved eventuelle reklamationer. Find dokument til oplysninger her.

Telefoni, bredbånd, TV og elforsyning

Ved problemer med leverancen af disse forsyninger, kontaktes leverandørerne direkte.

Adresse og telefonliste

 

Administration & Drift VG Bolig
Vindingvej 2A
7100 Vejle
App: VGBolig
Web: vgbolig.dk
Affaldsservice Køge Kommune
Torvet 1, 4600 Køge
Affald og genbrug
koege.dk/borger/Affald-og-genbrug.aspx
+45 56 67 67 67
Kabel TV/ Bredbånd Fibia P/S (udbydes via Waooo)
Hovedgaden 36
4520 Svinninge
fibia.dk
+45 70 29 24 44
Vandforsyning Klar Forsyning A/S
Revlen 2
4600 Køge
klarforsyning.dk
+45 56 65 22 22
Kundeservice:
Man.-tors.: 09:00-15:30
Fredag: 09:00-12:00
Varmeforsyning Køge Fjernvarme
Nørre Centervej 64
DK-4600 Køge
koegefjernvarme@veks.dk
koegefjernvarme.dk
+45 43 64 44 00
Elforsyning Ørsted
Teknikerbyen 25
2830 Virum
Orsted.dk
+45 72 10 20 30