Vand

Vandmålerne er placeret i teknikskab, som typisk er i et af værelserne – her ses målere til koldt/varmt vand. Begge målere er fjernovervåget og afgiver dagligt data til central opsamlingsenhed. Oplysninger, der sendes via radiosignal, indeholder informationer om månedsforbrug og det samlede årsforbrug på skæringsdatoen.
Ønsker man selv at holde øje med forbruget, er det blot at notere dette med ønsket interval, se nedenstående eksempel på skema.
Vand og el, som er tilgængeligt på fællesområder (haven, opgange, kælder og fælleslokaler) aflæses i kælder af vicevært og afregnes over fællesudgifter.

Vandmåler

Hver lejlighed har egne vandmålere, som viser eget reelle vandforbrug, angivet med tre decimaler.

Brugermanual til vandmåler

Eksempel på styring af eget forbrug

Dato 01-06-17 01-07-17 01-08-17 01-09-17 01-10-17 01-11-17 01-12-17
Målerstand  0            
Dato 01-01-18 01-02-18 01-03-18 01-04-18 01-05-18 01-06-18 01-07-18
Målerstand

Foto af skabet